Πηγές πληροφόρησης

Τι είναι “Το Γεγονός”

Μια Ανοιχτή Επιστολή προς τα Εταιρικά Στελέχη: Τι σημαίνει το ΓΕΓΟΝΟΣ για την Ανθρωπότητα – και για Εσάς

Συνεντεύξεις του Cobra

The Sedona Connection

True Vision of Peace

Veterans Today

Sphere Being Alliance

Office of Poofness – Poof / ZAP reports

Ascension with Mother Earth and Current State of Affairs

David Wilcock – Divine Cosmos

Alcuin And Flutterby

Benjamin Fulford

Landa China Global

Πηγές στα Ελληνικά